Proiect POR

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL
Fabrica „Demiuma Comimpex”

 

Denumirea beneficiarului: DEMIUMA COMIMPEX SRL  

Număr de referință: contract de finanțare nr.1525/21.03.2018, cod SMIS 112218

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației (MDLPA)
Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Data de începere a proiectului: 01/02/2017; Data finalizării proiectului: 30/06/2022; Perioada de implementare: 65 luni

Valoarea totală a proiectului: 12.309.390,11 LEI din care valoarea eligibilă a proiectului este de 7.527.834,25 lei, iar finanțarea nerambursabilă 4.516.700,55 lei, unde 3.839.195,47 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDR, și 677.505,08 lei reprezintă valoarea acordată din bugetul național

Obiectivul general al proiectului (scopul proiectului): dezvoltarea economica durabila a societății si creșterea avantajului competitiv prin realizarea unei investiții inițiale, respectiv construirea unei hale de producție, achiziționarea de active corporale si necorporale

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1 : Aprobarea proiectului de investiții si finanțarea investiției inițiale conform POR 2014-2020
Obiectiv specific 2 : Creșterea competitivității economice a firmei prin construirea unei fabrici, dotarea acesteia si prin inovare
Obiectiv specific 3 : Obținerea avantajului competitiv prin certificarea sistemului de management, certificarea produsului si participarea la un târg internațional de profil, în calitate de expozant

 

Rezultatele proiectului:

Rezultatul 1

1 Proiect aprobat și implementat în conformitate cu cerințele POR 2014-2020

 

Rezultatul 2

1 Unitate de producție construită
31 active corporale achiziționate
1 activ necorporal achiziționat
Minim 1 produs inovativ
Minim 1 proces inovativ

 

Rezultatul 3
1 sistem de management certificat
1 produs certificat
1 participare la un târg internațional de profil, în calitate de expozant

 

Locul de implementare al proiectului: Municipiul Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 325C, amplasamentul 6, Unitatea U1.1/2, județul Dolj 

 

Aici descărcați documentația tehnică (proiect tehnic și detalii de execuție, inclusiv listele de cantități) aferenta procedurii de atribuire a contractului de lucrări în cadrul proiectului Fabrica „Demiuma Comimpex”, SMIS 2014+: 112218.

 

Informații contractori ›

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro, www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
footer