Proiecte POC 2014-2020

Proiecte POC 2014-2020

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Axa Prioritară 2 „Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”
Obiectiv specific 2.2. „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică”
Acțiunea 2.2.1  „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

 

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE)
Organismul Intermediar: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Denumire proiect: „CREȘTEREA CONTRIBUȚIEI SECTORULUI TIC PENTRU COMPETITIVITATEA ECONOMICĂ PRIN DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME ELECTRONICE INOVATIVE E-RETAIL”

Detalii proiect ›

 

 

Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă
Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC
Obiectiv specific 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică
Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

 

Autoritatea de Management: Ministerul Fondurilor Europene (MFE)
Organismul Intermediar: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor
Denumire proiect: „AIDAA (Artificial Intelligence Data Automation Assistant) - platforma software inovativa pentru procesarea automata a informațiilor pentru afaceri”

Detalii proiect ›

 

 

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”